Мармеладовдор
Театр
Бишкек, 23 мая 2024, 18:30
Главный
Цена
300 с
Дракон
Театр
Бишкек, 24 мая 2024, 19:00
Главный
Цена
200-300 с
Бернарда Альбанын үйү
Театр
Бишкек, 25 мая 2024, 18:30
Главный
Цена
300 с
Тупкурдо
Театр
Бишкек, 26 мая 2024, 18:30
Главный
Цена
300 с
Төлгө
Театр
Бишкек, 28 мая 2024, 18:30
Главный
Цена
300 с
“Адилеттик издеген - Рыцарь!”
Театр
Бишкек, 30 мая 2024, 18:30
Главный
Цена
300 с
Чиполлино
Театр
Бишкек, 31 мая 2024, 15:00
Главный
Цена
200-300 с
Чынгызхандын ак булуту
Театр
Бишкек, 31 мая 2024, 18:30
Главный
Цена
300 с
Келиндер козголоңу
Театр
Бишкек, 08 июня 2024, 18:00
Главный
Цена
200 с